Moonwalks.be

De natuur biedt altijd heling als je ernaar op zoek bent. Een gids kan je daarbij helpen. Dat is het opzet van de individuele wandeling. Je hebt een vraagstuk en daar ga je mee aan de slag. Twee of drie uur lang. Elke tocht is uniek en op jou afgestemd.

Gids

Als gids biedt An verschillende methodes aan. Daarvoor put ze uit haar ervaringen met reiki, sjamanistisch werk en haar activiteiten als natuurgids en kunstenaar. Via een combinatie van spirituele en wetenschappelijk biologische perpectieven leidt ze je op je persoonlijke reis door het Zoniënwoud, een bos waarvan de ondergrond altijd bos is geweest, sinds de laatste Ijstijd meer dan tienduizend jaar geleden. En dat voel je.

Biodiversiteit

Een eekhoorn die ritselend in de kruin van een beuk zijn weg vindt, een Vlaamse gaai die overvliegt, de met vruchten beladen takken van de vlier die je aandacht trekken… Het bos is een wereld van overvloed en elk element kan metaforisch bijdragen tot de oplossing van je vraagstuk, op korte of langere termijn.

De typografie van deze website varieert lichtjes onder invloed van de maan.
Het kleurenthema van de website verandert naargelang het in Brussel dag- of nachttijd is.

Font Unoverso van Oxomoto, en Inconsolata Variable van Raph Levien. Alle teksten en beelden zijn gepubliceerd onder de CC4R licentie, Anaïs Berck, 2022. Website ontwerp en ontwikkeling door Doriane Timmermans (OSP).